Uppdatering av Bodegans vänners medlemsregister. Fyll i formuläret och klicka på skicka!
Medlemsavgiften är 150 kronor att betalas till antingen Plusgiro 49 50 00-2 eller Bankgiro 362-7601.

 

Namn: Datum:

Adress 1: Postnr 1: Ort 1:

Adress 2: Postnr 2: Ort 2:

Telefonnr:

Mobilnr:

E-post: