Om Bodegans Vänner
Om Bodegans Vänner
Medlemssidorna
Länkar
Kontakta oss
         

Bodegans Vänner Ideell Förening

c/o Thorbjörn Larm
Söderbergavägen 12
163 46 Spånga

Organisationsnummer: 802440-7797
Plusgirokonto: 49 50 00-2
Bankgirokonto: 362-7601

Ansvarig utgivare: John Örtengren

Stadgar faställda 2015-06-08 på ordinarie föreningsstämma.
>>läs mer

Historiken om Bodegans vänner
Styrelsefunktion Namn Bild
Ordförande John Örtengren
Sekreterare Björn Lindvall
Kassör Torbjörn Larm

   
Uppdaterad 2016-12-04